Active Logistics Перфектният превозвач точно за Вас

Представете си най-бързия и сигурен начин за преместване на бизнеса Ви, за намаляване на разстоянията и редуциране на времето за управление.

А сега си представете, че може да постигнете лесно всичко това, като се обърнете към един единствен контрагент: истински партньор, който е винаги „в час“ и Ви предлага иновативни и съвременни решения специално за Вашите конкретни нужди.Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche:

Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 02530250410,

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspxсътрудничеството с най-добрите партньори в сферата въздушния и морския транспорт ни позволява да правим доставки до всички страни по света при гарантиране на високи качествени стандарти и опазване на екосистемите.

Шосеен транспорт с пълен товар, частичен товар и групажи; бързи срокове на доставка и пълно съдействие и обслужване. Това са отличителните характеристики на транспортните ни услуги в Италия.

автомобилен и интермодален транспорт са методите, които използваме за дистрибуция в Европа, като гарантираме опазване на околната среда и обръщаме голямо внимание на изискванията на клиента.