ЕДИН ЕКИП НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Вашето удовлетворение е и наше. По тази причина следим всяка поръчка на 360° – от момента на първата ни оферта до доставката на стоката.

Натрупаният опит, присъствието на пазара и задълбоченото му познаването са силните страни на нашия екип, който превръща способността за анализиране, управлението на процеса на решаване на проблеми и преговорните умения в задължителни елементи на всеки работен процес.

Освен това не правим компромис с качеството: провеждаме непрекъснати обучения и курсове за осъвременяване на знанията целогодишно, защото желанието ни е да Ви предлагаме само най-доброто!

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАПИТВАНЕ?

Message successfully delivered Unabel to send message. Try again later Missing required fileds provide a valid email address You must accept the Privacy Policy

ПЕРФЕКТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирма Active Logistics е създадена в резултат на споделения опит и на професионалните компетенции на експерти в отрасъла, които от 20 години работят в сферата на логистиката и транспортирането на стоки за сметка на трети лица и предоставят консултации в областта на логистиката

Богатият опит, натрупан при управление на интегрирани логистични проекти, ни позволи да изградим гъста мрежа търговски връзки с многобройни италиански и чуждестранни клиенти

Мисията ни е да гарантираме на фирмите съкращаване на разходите, които обикновено се правят за логистични услуги, посредством специализирано управление, което да осигурява ефективност, точност и специализация като при изходящата логистика.

ИНФОРМАЦИЯ+39 0722317892+39 0722317241