РАЙОНИ, В КОИТО РАБОТИМ

Намираме се в Италия и извършваме пълно обслужване при превоз, доставка и получаване на стоки в целия свят. Това е възможно благодарение на нашия автопарк и на сътрудничеството с най-добрите международни партньори за шосеен транспорт, както и с основните компании в сферата на въздушния и морския транспорт.

Обръщаме специално внимание на опазването на екосистемите. По тази причина често организираме интермодален транспорт, който осигурява устойчива мобилност, основана на екологията и на ограниченото влияние върху околната среда.

Високи качествени стандарти, съобразяване с нуждите на клиента, цялостно just in time обслужване: това са характеристиките на нашите услуги.

Свържете се с нас, за да поискате оферта!

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАПИТВАНЕ?

Message successfully delivered Unabel to send message. Try again later Missing required fileds provide a valid email address You must accept the Privacy Policy

ПЕРФЕКТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирма Active Logistics е създадена в резултат на споделения опит и на професионалните компетенции на експерти в отрасъла, които от 20 години работят в сферата на логистиката и транспортирането на стоки за сметка на трети лица и предоставят консултации в областта на логистиката

Богатият опит, натрупан при управление на интегрирани логистични проекти, ни позволи да изградим гъста мрежа търговски връзки с многобройни италиански и чуждестранни клиенти

Мисията ни е да гарантираме на фирмите съкращаване на разходите, които обикновено се правят за логистични услуги, посредством специализирано управление, което да осигурява ефективност, точност и специализация като при изходящата логистика.

ИНФОРМАЦИЯ+39 0722317892+39 0722317241