ЗА НАС

Фирма Active Logistics е създадена в резултат на желанието да приложим в практиката нов тип логистика. С двадесетгодишен опит зад гърба си, желанието да предоставяме динамични и зелени логистични услуги беше това, което ни накара да основем Active Logistics.

Предпочитанието към активния транспорт и търсенето на начини, чрез които екосистемите да се опазват все по-добре, станаха градивните елементи на нашата дейност.

Сертифицирането от ELA (European Logistics Association), което удостоверява компетенциите на специлистите в логистиката в международен план, и нашето членство в логистичната асоциация за устойчива интермодалност са само някои от успехите, които постигнахме през тези години.

Нашият млад и динамичен екип, чието работно мото е just in time, вярва, че непрекъснатото обучение във всички фирмени отдели и постоянното осъвременяване на знанията са задължителни елементи при работата в нашата фирма.

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАПИТВАНЕ?

Message successfully delivered Unabel to send message. Try again later Missing required fileds provide a valid email address You must accept the Privacy Policy

ПЕРФЕКТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирма Active Logistics е създадена в резултат на споделения опит и на професионалните компетенции на експерти в отрасъла, които от 20 години работят в сферата на логистиката и транспортирането на стоки за сметка на трети лица и предоставят консултации в областта на логистиката

Богатият опит, натрупан при управление на интегрирани логистични проекти, ни позволи да изградим гъста мрежа търговски връзки с многобройни италиански и чуждестранни клиенти

Мисията ни е да гарантираме на фирмите съкращаване на разходите, които обикновено се правят за логистични услуги, посредством специализирано управление, което да осигурява ефективност, точност и специализация като при изходящата логистика.

ИНФОРМАЦИЯ+39 0722317892+39 0722317241