ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

В сътрудничество с най-добрите компании в сферата на морския и въздушния транспорт доставяме всякакви категории стоки в цял свят. Основните характеристики при спедицията ни са бърза доставка, високо качество на услугата и безопасност. Благодарение на цялостното обслужване, гарантираме максимално персонализиран транспорт, като се съобразяваме с конкретните нужди на всеки отделен клиент.

Изберете транспортното средство, за да се покажат контейнерите

P6P/PMC pallet
PGA pallet
LD3/AKE/AVE container
LD9/AAP container
M1/AMA container
Container GOH 20´
Container GOH 40´

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАПИТВАНЕ?

Message successfully delivered Unabel to send message. Try again later Missing required fileds provide a valid email address You must accept the Privacy Policy

ПЕРФЕКТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирма Active Logistics е създадена в резултат на споделения опит и на професионалните компетенции на експерти в отрасъла, които от 20 години работят в сферата на логистиката и транспортирането на стоки за сметка на трети лица и предоставят консултации в областта на логистиката

Богатият опит, натрупан при управление на интегрирани логистични проекти, ни позволи да изградим гъста мрежа търговски връзки с многобройни италиански и чуждестранни клиенти

Мисията ни е да гарантираме на фирмите съкращаване на разходите, които обикновено се правят за логистични услуги, посредством специализирано управление, което да осигурява ефективност, точност и специализация като при изходящата логистика.

ИНФОРМАЦИЯ+39 0722317892+39 0722317241